Página de inicio

Elaboramos coitelos tradicionais da nosa comarca, A Fonsagrada, unida tradicionalmente ao ferro.

Recuperamos e actualizamos o saber antigo do ferro para preservar a memoria da nosa cultura e o saber facer.

A Fonsagrada é un concello situado na zona oriental de Galicia que, xunto con terras asturianas limítrofes, conforma unha comarca natural comprendida entre os ríos Eo e Navia, definida por aspectos paisaxísticos, lingüísticos e etnográficos.

Este territorio é coincidente en grande medida coa área designada pola UNESCO, Reserva da Biosfera Eo, Oscos e Terras de Burón en 2007.

A Fonsagrada, Santalla, Vilanova de Oscos, Riotorto ou Taramundi, resoan aínda hoxe como nomes que evocan a tradición artesanal do oficio de ferreiro. Ésta desenvolveuse a partir das óptimas condicións do medio (abundancia de madeira como combustible e presenza de auga como fonte de enerxía) e pola demanda de ferramentas, propia dunha zona de producción agraria.

Elaboramos cuchillos tradicionales de nuestra comarca,  A Fonsagrada, unida tradicionalmente al hierro.

Recuperamos y actualizamos el saber antiguo del hierro para preservar la memoria de nuestra cultura y el saber hacer.

A Fonsagrada es un ayuntamiento situado en la zona oriental de Galicia que, junto con tierras asturianas limítrofes, conforma una comarca natural comprendida entre los ríos Eo y Navia, definida por aspectos paisajísticos, lingüísticos  y etnográficos.

Este territorio es coincidente en gran medida con el área designada por la UNESCO, Reserva de la Biosfera EO, OScos y Tierras de Burón en 2007.

A Fonsagrada, Santalla, Vilanova de Oscos, Roitorto o Taramundi resuenen aún hoy como nombres que evocan la tradición artesanal del oficio de herrero. Ésta se desarrolló a partir de las óptimas condiciones del medio (abundancia de madera como combustible y presencia de agua como fuente de energía) y por la demanda de herramientas, propia de una zona de producción agraria.